SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

          REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU
„SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”
W ROKU SZKOLNYM 2016/17

PLAN DZIAŁAŃ PROJEKTU „SZKOŁA PROMUJACA ZDROWIE”

W ZPO W BOBROWNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2016/17

09.12.2016 uczniowie kl IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum obejrzeli spektakl ,,Autostrada do piekła”. Widowisko z udziale, dwóch aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki ,,Maska” miało na celu przedstawienie problemu zażywania narkotyków i dopalaczy.                                                                                                        Aktorzy odegrali przed młodą publicznością role nastolatków i pokazali, że ich życie dzięki narkotykom i dopalaczom wcale nie stanie się ciekawsze i barwniejsze. ,,Magiczne tabletki” pomagają pędzić ,,autostradą dobrej zabawy, ale prowadzą do uzależnienia, a zatem do ,,autostrady do piekła”.                                                        Artyści apelowali, aby każdy kto potrzebuje pomocy zwracał się do pedagoga, rodziców czy nauczycieli. Uczniowie dowiedzieli się, że narkotyki wyniszczają organizm i zniekształcają psychikę, zmieniają życie w koszmar.

W dniu 30 listopada 2016 roku gościliśmy w naszej szkole dietetyka Panią Monikę Kubiś. W ramach projektu „Szkoła Promująca Zdrowie” przeprowadziła dla klasy IV – VI S.P. i I – III gim. prelekcję na temat zdrowego stylu życia. Pani Monika opowiedziała uczniom, jak należy zdrowo się odżywiać. Zaprezentowała i omówiła piramidę zdrowego żywienia, opowiedziała, co jeść, aby dobrze się uczyć. Potwierdziła, że najważniejszym posiłkiem jest śniadanie, które daje nam siłę na pierwsze godziny lekcyjne. Zachęcała uczniów do picia wody, która jako jedyna jest zdrowym napojem. Dużą uwagę, pani Monika, zwracała również  na aktywność fizyczną oraz na to, jak przekłada się ona na spalanie naszych kalorii. Aerobik, jazda na rowerze, pływanie, bieg czy chodzenie są równie ważne jak zdrowe odżywianie i ściśle łączą się ze sobą.
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w dyskusji i chętnie wypowiadali się na temat swojej diety. Z zainteresowaniem słuchali i zapamiętywali to, co dla nich powinno być ważne w codziennych posiłkach.

23.11. 2016r. obchodziliśmy dzień pt. ,,Fryzury na cebulę”. Tego dnia wszyscy uczniowie przyszli do szkoły z pomysłowymi fryzurami. Na głowach i dziewcząt, i chłopców królowały loki, warkocze i kolory. Tak przebrana uczniowska społeczność bawiła się wyśmienicie przez cały dzień.

W środę dn. 23.11.2016r. uczniowie wszystkich klas zaprezentowali przygotowane przez siebie układy muzyczno-ruchowo. Zabawa przebiegła pod hasłem ,, Ruch i zabawa to ważna sprawa”. Obecnym na sali gimnastycznej uczniom towarzyszyli rodzice, którzy razem ze swoimi dziećmi przyjemnie spędzili czas. W taki sposób realizowaliśmy zadanie projektu ,, Szkoły Promującej Zdrowie”.

19.10.2016r. zadaniem uczniów było też przyniesienia do szkoły warzywa i owocu w ramach akcji ,,Jabłuszko i buraczek dają życiu smaczek”. Do akcji włączyli się wszyscy uczniowie naszej szkoły. Następnie każdy mógł zjeść przyniesiony owoc i warzywo, pamiętając o tym, że witaminy są bardzo ważne dla naszego organizmu i należy je dostać codziennie.

Cukiernia warzywna

W środę, 19.10.2016r. odbyła się w naszej szkole niecodzienna akcja pt. ,,Warzywna cukiernia”, w ramach której uczniowie college essays writing
mogli poczęstować się ciastami przygotowanymi z warzyw. Każda klasa wykonała ciasto z innego warzywa, następnie uczniowie częstowali się oryginalnymi smakołykami. Zaprezentowana została również gazetka dostarczająca wiedzy o walorach smakowych warzyw, z których wykonano ciasta. Zamieszczono na niej także przepisy na ciasta warzywne.

   Zadania zrealizowane w ramach działu „Profilaktyka uzależnień”:

– referaty i prezentacje uczniów na temat wpływu alkoholu na organizm oraz choroby alkoholowej,

– konkurs „ WY(ko)MIKSUJ  SIĘ  Z  DOPALACZY”,

– film dotyczący działania na organizm papierosów oraz uzależnienia od nich,

– gazetki profilaktyczne,

– prelekcja i ulotki dla rodziców.

 

 

   Zadania zrealizowane w ramach działu „Bezpieczny wypoczynek”:

– zdobądź delfinka (basen),

– zabawy na śniegu i lodzie,

– bezpieczne ferie,

– gazetki – bezpieczny wypoczynek,

– bawimy się w bezpiecznych miejscach.

 

 

 

    Zadania zrealizowane w ramach działu „Bezpieczeństwo w życiu codziennym”:

– bezpiecznie w domu,

– uwaga – gorące i ostre!

– dzielni strażacy,

– w krainie prądu elektrycznego,

– ostrożności nigdy za wiele (zachowanie wobec nieznajomego),

– uwaga pies,

– gazetka.

 

 

   Zadania zrealizowane w ramach działu „Bezpieczeństwo w sieci”:

– gazetki – zagrożenia w sieci, komputer – zasady bezpiecznego korzystania,

– film „Zagrożenia cyfrowego świata”,

– inscenizacja „Bezpieczny Internet”,

– projekt „DBAM O MÓJ Z@SIĘG”,

– spotkanie informacyjno – doradcze dla rodziców „Bezpieczeństwo dziecka w sieci”.

 

 

   Zadania zrealizowane w ramach działu „Bezpieczeństwo w szkole”:

– wdrożenie uczniów do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania podczas przerw zajęć pozalekcyjnych (logo „ Bezpieczna szkoła w Bobrownikach”),

– alternatywne sposoby spędzania przerw,

– propagowanie życzliwości i otwartości w stosunkach międzyludzkich, kultury osobistej, zasad  savoir – vivreu  ( Tydzień życzliwości),

– ankieta „Motywacja i lęk szkolny”,

– stop agresji w klasie,

– stop agresji w gimnazjum,

– przyjaciele „Zippiego” – kwiat przyjaźni,

– warsztatu dla uczniów „Wartości i zasady, które są pomocne w kształtowaniu własnych relacji rówieśniczych. Rola uczuć w zachowaniu”,

– pedagogizacja rodziców na temat ” Jak zrozumieć własne dziecko i na co zwracać uwagę w wychowaniu nastolatka”,

– szkolenie dla nauczycieli „Jak radzić sobie z agresją i przemocą w szkole”.

 

 

   Działania zrealizowane w ramach działu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”:

– spotkanie z policjantami,

– nauka zasad przechodzenia przez ulicę i przypomnienie zasad BRD,

– zwiększenie widoczności dzieci na drogach – odblaski,

– wycieczki i wyjścia edukacyjne,

– inscenizacja „Bądź ostrożny na drodze”,

– przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową,

– konkurs „Bądź bezpieczny na drodze”,

– prace plastyczno – techniczne „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”,

–  gazetki.

 

Nazwa obszaru Działania Adresaci Termin realizacji Odpowiedzialni Formy realizacji Sposób dokumentowania
Rozpowszechnienie koncepcji szkoły promującej zdrowie Przygotowanie      l  planu pracy

na rok szkolny 2016/17

Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi Wrzesień 2016 Koordynator,

Zespół ds. promocji zdrowia

Przedstawienie przez koordynatora roboczego planu działań opracowanego przez szkolny zespół ds. promocji zdrowia;

Konsultacja planu i przyjęcie propozycji działań zgłaszanych przez nauczycieli;

Przyjęcie przez Radę Pedagogiczną planu pracy na rok 2016/2017.

 

Plan pracy szkoły w zakresie promocji zdrowia
Przekazanie informacji o dotychczasowym dorobku w ramach promocji zdrowia oraz o kierunkach działań w bieżącym roku szkolnym Rodzice, uczniowie Wrzesień 2016 Koordynator,

Zespół ds. promocji zdrowia

Przedstawienie przez nauczycieli na zebraniu

informacji o podejmowanych działaniach;

Zamieszczenie informacji o podejmowanych

działaniach w szkolonym serwisie WWW. planu pracy Szkoły Promującej

Zdrowie.

Przygotowanie gazetki ściennej na korytarzu

Szkolnym.

Wpis w dzienniku lekcyjnym,

prezentacja multimedialna

Monitoring informacji w

szkolnym serwisie WWW.

Gazetka ścienna na korytarzu

 

Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży Poczynienie starań o budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole oraz modernizację placu zabaw.

 

Burmistrz gminy Ryki Październik 2016 Dyrektor, Rada Rodziców Wystosowanie pisma do burmistrza Kopia pisma
Dokonywanie okresowej diagnozy aktywności fizycznej uczniów

– MTSF Międzynarodowe testy sprawności fizycznej.

 

Uczniowie
kl. IV – VI S.P.I – III Gim.
Wrzesień/ październik 2016 Andrzej Kołodziej Zdiagnozowanie aktywności fizycznej uczniów –   przeprowadzenie testu sprawnościowego Arkusz sprawności
Zorganizować spotkanie z psychologiem dotyczące

ćwiczeń relaksacyjnych, w których braliby udział

rodzice ze swoimi dziećmi.

 

Uczniowie
kl. I S.P.
Listopad 2016 Joanna Szlachta Przeprowadzenie ćwiczeń Sprawozdanie, zdjęcia
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

 

Uczniowie kl. 0,

Oddział przedszkolny

Cały rok Marzena Leń Ćwiczenia korygujące wady postawy Zdjęcia
Ćwiczenia śródlekcyjne Uczniowie Październik 2016

Cały rok

Nauczyciele kl. I – III

Andrzej Kołodziej

Wszyscy nauczyciele

Opracowanie przez zespoły nauczycieli klas I – III przykładowych zestawów ćwiczeń śródlekcyjnych;

Opracowanie przez nauczycieli wychowania

fizycznego przykładowych zestawów ćwiczeń śródlekcyjnych dla klas IV – VI i Gim;

Systematyczne przeprowadzanie ćwiczeń

śródlekcyjnych;

 

Sprawozdanie, zestawy ćwiczeń,
„Aktywna przerwa”czwartki, dniami aktywności fizycznej w szkole

 

Uczniowie
kl. I – VI S.P.I – III Gim.
Cały rok Wychowawcy klas,

Nauczyciele dyżurni –

Monika Sobiech

Przygotowanie i przeprowadzenie przez uczniów zabaw ruchowych i ćwiczeń podczas długiej przerwy Sprawozdanie, zdjęcia
„Zdobądź delfinka” Uczniowie
kl. III S.P.
Wrzesień – listopad Zofia Sobiech Lekcje pływania na basenie.

 

Sprawozdanie, zdjęcia
Spotkanie ze sportowcami Uczniowie
kl. IV – VI S.P.I – III Gim.
Marzec 2017 Anna Kalbarczyk Pogadanka Zdjęcia’ wpis w dzienniku
Konkurs na rymowankę, piosenkę „Sport jest OK” Uczniowie
kl. I – VI S.P.I – III Gim.
Luty 2017 Krzysztof Piątek

Wychowawcy

Kl. I – III S.P.

 

Konkurs na rymowankę i piosenkę promującą aktywność fizyczną Gazetka, zdjęcia

Teksty piosenek

Konkurs plastyczny „Sport jest OK.” Uczniowie
kl. I – VI S.P.I – III Gim.
Luty  2017 Krzysztof Piątek,

Nauczyciele
kl. I – III S.P.

Konkurs na hasło i plakat promujący aktywność fizyczną Prace uczniów
Konkurs na układ taneczny „Ruch i zabawa to ważna sprawa” Uczniowie kl. IV – VI S.P.
I – III Gim.
Listopad 2016 Anna Królik Opracowanie przez uczniów układu tanecznego i prezentacja na forum szkoły.

 

Sprawozdanie, zdjęcia
„Latawce, dmuchawce, wiatr” Uczniowie kl. VI Październik 2016 Andrzej Piesio Wykonanie przez uczniów latawców, zabawa na świeżym powietrzu Sprawozdanie, wpis w dzienniku, zdjęcia
Sportowy Dzień Dziecka Uczniowie
kl. I – VI S.P.I – III Gim.Rodzice
Czerwiec 2017 Andrzej Kołodziej, nauczyciele kl. I – III S.P. Gry i zabawy na świeżym powietrzu,

Mecz uczniowie kontra rodzice

Sprawozdanie, wpis w dzienniku, zdjęcia
Zorganizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych

 

Uczniowie kl. IV – VI S.P.
I – III Gim.
Cały rok Andrzej Kołodziej Zajęcia SKS;

Program „Junior sport”

Plan pracy, zdjęcia
Udział uczniów w zawodach sportowych na terenie gminy i powiatu.

 

Uczniowie kl. IV – VI S.P.
I – III Gim.
Cały rok Andrzej Kołodziej Udział w zawodach sportowych Dyplomy, zdjęcia, sprawozdanie
„Rowerem przez świat” Uczniowie kl.

V – VI S.P.
I – III Gim.

Rodzice

Maj, czerwiec 2017 Wychowawcy klas Rajd rowerowy Wpisy w dzienniku, zdjęcia
Pikniki, ogniska, wycieczki itp. Uczniowie
kl. I – VI S.P.I – III Gim.
Cały rok Wychowawcy klas Gry i zabawy na świeżym powietrzu Wpisy w dzienniku, zdjęcia
Stare i nowe zabawy podwórkowe Uczniowie
kl. I – VI S.P.
Cały rok Wychowawcy świetlicy,

Joanna Szlachta

Gry i zabawy na świeżym powietrzu Sprawozdanie, wpis w dzienniku, zdjęcia
„Rola sportu i zdrowego stylu życia”.

 

Uczniowie
kl. I – VI S.P.I – III Gim.
Cały rok Wychowawcy klas Gazetki na korytarzu szkolnym, pogadanki Wpisy w dzienniku,

Zdjęcia

„Biegusiem przez pola i las” Uczniowie kl. IV – VI Kwiecień/ maj

2017

Beata Krzyżanowska Podchody Sprawozdanie, wpis w dzienniku, zdjęcia
„Razem z mamą, razem z tatą” Uczniowie
kl. I – III, rodzice
Maj/ czerwiec 2017 Wychowawcy klas I – III S.P. Piknik rodzinny Sprawozdanie, zdjęcia
„Wpływ zajęć ruchowych na rozwój psychiczny i fizyczny dzieci w wieku szkolnym”  pedagogizacja rodziców Rodzice Listopad/ grudzień 2016 Małgorzata Pisarek Prelekcja dla rodziców Wpis w dzienniku, zdjęcia
„Rodzino trzymaj formę”  Uczniowie
kl. I – III Gim.Rodzice
Cały rok Andrzej Piesio Zajęcia rekreacyjno – sportowe z siatkówki Sprawozdanie, zdjęcia
„Moja rodzina zdrowo wypoczywa” Uczniowie kl.

I – VI S.P.
I – III Gim.

Rodzice

Kwiecień/ maj 2017 Mariola Tryka, Marta Borowska Wystawa fotograficzna Zdjęcia
Właściwe odżywianie młodych sportowców. „Jak dbać o swoją kondycję i zdrowo się odżywiać”- dieta sportowca Uczniowie kl.

IV – VI S.P.
I – III Gim.

 

Marzec/ kwiecień 2017 Marta Borowska,

Dorota Chabora

Spotkanie z dietetykiem;

Układanie jadłospisu dla młodego sportowca;

Prezentacja multimedialna;

Przygotowanie zdrowych posiłków.

 

Zapis w dzienniku lekcyjnym, zdjęcia
„Warzywna cukiernia” Uczniowie kl.

I – VI S.P.
I – III Gim.

 

Październik 2016 Marta Borowska Przygotowanie przez rodziców i degustacja przez uczniów ciast warzywnych

Gazetka z przepisami

 

Wpis w dzienniku, zdjęcia
„Żyj smacznie i zdrowo”.

 

Uczniowie

kl. I –III Gim

Cały rok Dorota Chabora Projekt edukacyjny marki Winiary Sprawozdanie, zdjęcia
Suplementy diety, środki dopingujące, sterydy Zapoznanie uczniów z negatywnym wpływem na organizm środków dopingujących i sterydów.

 

Uczniowie

kl. I –III Gim.

Grudzień / luty Dorota Chabora Konkurs plastyczny;

Prelekcja;

Film

Prace konkursowe uczniów, zapis w dzienniku
„Diabelskie energetyki”. Uczniowie klas IV – VI Luty Marta Borowska Prelekcja Gazetka
Integracja społeczności klasowej i szkolnej.

 

Organizacja uroczystości klasowych i szkolnych

 

Uczniowie
kl. I – VI S.P.I – III Gim.
Cały rok Wychowawcy klas Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia klasowa Wpisy w dzienniku, zdjęcia
„Poznajmy się lepiej.” Uczniowie
kl. I – VI S.P.I – III Gim.
Cały rok Wychowawcy klas,

Jolanta Filipek,

Anna Kalbarczyk

 

Zajęcia integrujące zespół klasowy przeprowadzone na godzinach z wychowawcą Wpisy w dzienniku, konspekty lekcji, sprawozdania.
„Szkoła pełna pomysłów”.

 

Uczniowie
kl. I – VI S.P.I – III Gim.
Cały rok Anna Królik Zajęcia integrujące całą społeczność szkolną Plakaty informacyjne, zdjęcia

 

PLAN DZIAŁAŃ  PROJEKTU ,,SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

W Z.P.O W  BOBROWNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

  

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO W  RUCHU  DROGOWYM

 

DIAGNOZA WSTĘPNA:

 

 • Na podstawie obserwacji, rozmów z uczniami i ich rodzicami oraz przeprowadzonych ankiet ustalono , że :
 • W związku z modernizacją nawierzchni drogi znajdującej się przed budynkiem szkoły zaobserwowano wzmożony i szybszy ruch samochodów osobowych oraz jazdę po niej na rolkach dzieci i młodzieży.

Wzrosło zagrożenie wypadkami drogowymi.

 • Niektórzy uczniowie przyjeżdżają do szkoły rowerami . Jesienią, podczas dżdżystych, pochmurnych i mglistych dni są słabo widoczni na drogach.
 • Wśród dzieci-rowerzystów nie wszyscy posiadają kartę rowerową.
 • Najmłodsi uczniowie nie znają dokładnie zasad przechodzenia przez jezdnię ,

a starsze dzieci nie zawsze przestrzegają przepisów w ruchu drogowym.

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

 

 • 100% uczniów, którzy otrzymali elementy odblaskowe noszą je systematycznie w drodze do szkoły i ze szkoły.
 • 90% uczestników przystępujących do egzaminu uzyska uprawnienia na kartę rowerową.
 • Wszyscy uczestnicy konkursu szkolnego dla klas IV-VI uzyskają ponad 70% poprawnych odpowiedzi.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO W ŻYCIU CODZIENNYM,  BEZPIECZNY  WYPOCZYNEK

 

DIAGN0ZA  WSTĘPNA

 

 • Na podstawie obserwacji, rozmów z uczniami i ich rodzicami stwierdzono konieczność przedstawienia zasad bezpiecznego zachowania w życiu codziennym.
 • Najmłodsi uczniowie nie znają konsekwencji zabaw w wodzie, na śniegu i lodzie oraz w pobliżu jezdni.
 • Dzieci korzystają ze sprzętów elektrycznych bez właściwej wiedzy.
 • Uczniowie nie znają powiązania higieny z bezpieczeństwem życia.

PRZEWIDYWANE  EFEKTY:

 • 100% uczniów zna zasady bezpiecznego zachowania w życiu codziennym.
 • 90% uczniów prawidłowo odpowie na pytania konkursowe z wiedzy o bezpieczeństwie w życiu codziennym.
 1. BEZPIECZEŃSTWO W  SZKOLE

DIAGN0ZA  WSTĘPNA

 

Wyniki badań ankiety przeprowadzonej wśród rodziców uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej pokazuje, że problem przemocy istnieje, choć nie jest to zjawisko masowe.

Nie jesteśmy jednak wolni od tego zjawiska. Nasze problemy związane z przemocą i agresją to najczęściej, bezpośrednia przemoc słowna, przezywanie, wyśmiewanie, zaczepianie i wulgaryzacja języka uczniowskiego. W minimalnym stopniu niszczenie rzeczy, rozwiązywanie problemu siłą. Najbardziej niebezpiecznym miejscem z punktu widzenia zachowań agresywnych jest wśród młodzieży korytarz szkolny i szatnia podczas przerw. W minimalnym  jest toaleta, stołówka, boisko.

Ankietowani uczniowie określają częstotliwość „ złych” zdarzeń w szkole jako bardzo rzadkie ( 28%), rzadkie (51%) , często ( 16,8%). Około 32% badanych przyznaje się do tego , że sami agresorami głównie w formie przezywania, wyśmiewania, szturchania

Podsumowując ankietę, wyniki wskazują istnienie przemocy w szkole. Jej natężenie nie jest alarmujące lecz wymaga podjęcia działań profilaktycznych.

 

PRZEWIDYWANE  EFEKTY:

 

 • 99% uczniów czuje się w szkole bezpiecznie
 • Zwiększenie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców;
 • Szkoła w opinii 100% uczniów, rodziców, nauczycieli, a także społeczności lokalnej uważana jest za bezpieczną.
 • .Zmniejszenie zjawisk agresji słownej i fizycznej.
 • 100% uczniów potrafi odpowiednio zachowywać się w sytuacjach zagrożeń oraz prawidłowo ewakuować się z budynku szkoły.
 • 100% uczniów znają podstawowe przepisy obowiązujące na terenie szkoły, przestrzegają regulaminów i instrukcji BHP umieszczonych w sali gimnastycznej, pracowni informatyki, bibliotece szkolnej, świetlicy oraz stołówce szkolnej.
 • 97% uczniów potrafią sprzeciwiać się agresji słownej i fizycznej.
 • 100% uczniów potrafią rozwiązywać samodzielnie problemy i wiedzą jak poradzić sobie w sytuacjach trudnych.
 • 100% rodziców posiadają większą wiedzę na temat zagrożeń i metod rozwiązywania problemów wychowawczych.

 

 1. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

DIAGNOZA WSTĘPNA

 

 • 25% uczniów szkoły podstawowej i ponad 50% gimnazjalistów piło już alkohol. Pięcioro gimnazjalistów deklaruje picie co jakiś czas.
 • Niepokojący jest fakt, że większość uczniów szacuje wiek w jakim ludzie po raz pierwszy sięgają po alkohol na 15 lat, a niektórzy twierdzą, że już dwunastolatkowie mają za sobą inicjację alkoholową. Co więcej ok. 25% uczniów uważa tak młody wiek za odpowiedni na rozpoczęcie spożywania alkoholu.
 • Z ankiety wynika, że są uczniowie gimnazjum (w mniejszości) którzy wbrew sobie, ale dla zaistnienia w grupie są w stanie skorzystać ze środków odurzających. Martwi to jeszcze bardziej kiedy dowiadujemy się, że uczniowie spotykają się niejednokrotnie podczas odmowy z wyśmiewaniem lub groźbami.
 • Pocieszające jest to, że większość dzieci szkoły podstawowej zdaje sobie sprawę, że alkohol uzależnia i niszczy zdrowie a w razie namawiania lub zmuszania uczniów do używania środków odurzających mają zamiar poprosić o pomoc głownie rodziców a następnie nauczycieli.
 • O ile w szkole podstawowej znakomita większość uczniów postawiła na szkodliwe działanie alkoholu, o tyle z wiekiem uczniowie gimnazjum coraz częściej postrzegają spożywanie alkoholu jako pozytywne, powodujące poprawę humoru czy zaistnienie w towarzystwie. Na szczęście w razie kłopotów planują powiadomić bardziej rodziców niż kolegów.

 

PRZEWIDYWANE  EFEKTY:

 • Wszyscy uczniowie postrzegają wiek nie mniejszy niż 18 lat za odpowiedni na sięgnięcie po alkohol.
 • Uczniowie mają świadomość, że głównymi skutkami spożywania alkoholu są negatywne zachowania, choroby i uzależnienie, a nie łatwiejsze nawiązywanie kontaktów towarzyskich.
 • Wzrost wiedzy rodziców na temat objawów oraz skutków zażywania narkotyków i dopalaczy.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO W  SIECI

 

DIAGNOZA WSTĘPNA
Na podstawie rozmów z uczniami i ich rodzicami oraz ankiet ustalono, że:

 • Ponad połowa uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum każdego dnia lub kilka razy w tygodniu spędza czas przy komputerze. Przy czym większość uczniów szkoły podstawowej spędza przy komputerze ok. 1 h dziennie, natomiast większość gimnazjalistów 3 – 4 h dziennie.
 • Uczniowie szkoły podstawowej bardzo często i często słuchają muzyki, oglądają filmy, serfują po Internecie, czatują, grają w popularne gry komputerowe. Natomiast rzadko korzystają z programów użytkowych pisząc, licząc, rysując, odrabiając lekcje. Rzadko również korzystają z programów edukacyjnych. Gimnazjaliści częściej niż uczniowie podstawówki sięgają po programy edukacyjne i korzystają z komputera przy odrabianiu lekcji.
 • Tylko połowa ankietowanych deklaruje, że rodzice ustalili z nimi czas i zasady korzystania z komputera.
 • 30% ankietowanych gimnazjalistów i ok. 20 % uczniów szkoły podstawowej w czasie korzystania z Internetu weszło na stronę z treściami nieodpowiednimi dla osób w ich wieku.
 • Cieszy fakt, że gimnazjaliści znają negatywne skutki korzystania z komputera i Internetu.

PRZEWIDYWANE  EFEKTY:

 • 95% uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum zna negatywne skutki korzystania z komputera i Internetu.
 • 80% rodziców ustali ze swoimi dziećmi czas i zasady korzystania z komputera.

 

 

 

 1. Działania realizowane w ramach zadania „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

 

Zadanie Działania Adresaci Termin realizacji Odpowiedzialni

 

Formy realizacji Sposób dokumentowania Uwagi
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Spotkanie z policjantami oddziały przedszkolne

klasy I-III,

klasy IV-VI,

klasy I-III gimnazjum

wrzesień

2015r

wychowawcy  poszczególnych klas – pogadanka

– film instruktażowy

– quiz połączony z prezentacją multimedialną

 

zdjęcia, zapisy w dziennikach

lekcyjnych,

artykuł na stronie internetowej szkoły, sprawozdanie

 J.W. Nauka zasad przechodzenia przez ulicę i przypomnienie zasad BRD klasy I – III,

klasy IV-VI,

klasy I- gimnazjum

wrzesień 2015r. wychowawcy klas ćwiczenia praktyczne w terenie,

pogadanki

zdjęcia, sprawozda –

nie, zapisy w dzienniku lekcyjnym

 

 J.W. Zwiększenie widoczności dzieci na drogach  klasa I,

uczniowie dojeżdżający do szkoły rowerami

 

październik

2015r.

Mariola Tryka wręczenie

elementów odblaskowych

 zdjęcia, artykuł na stronie internetowej szkoły,
sprawozda nie
J. W. Wycieczki, wyjścia
edukacyjne
uczniowie wszystkich klas w ciągu roku szkolnego nauczyciele-opiekunowie

M. Tryka

pogadanki,

gazetka

sprawozdanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Inscenizacja oddziały przedszkolne

uczniowie klas I-VI

listopad 2015r Beata Krzyżanowska Inscenizacja o bezpieczeństwie w ruchu drogowym zdjęcia, wpisy do dzienników lekcyjnych,

sprawozda –

nie, artykuł na stronie internetowej szkoły

Uwagi
 J.W. Przygotowanie i przeprowa –

dzenie egzaminu na kartę rowerową

klasa IV w ciągu roku szkolnego,

 

czerwiec 2016r.

Andrzej Piesio testy,

quizy,

ćwiczenia praktyczne w terenie

zdjęcia, wydanie kart rowerowych

 

 J.W. Prace plastyczno-

techniczne

klasy I-III w ciągu roku szkolnego wychowawcy klas I-III techniki

mieszane

wystawki prac, zdjęcia
 J.W. Konkurs na temat bezpieczeństwa w ruchu

drogowym

klasy IV-VI marzec 2016r. Marta Borowska konkurs indywidualny w formie pisemnej na szczeblu szkoły zdjęcia, dyplomy,

sprawozda-

nie, artykuł na stronie internetowej szkoły

 

 J. W. Konkurs
,,Jestem bezpieczny”
klasy IV-VI kwiecień/

maj 2016

Andrzej Piesio  Konkurs wiedzy prewencyjnej na szczeblu gminnym dyplomy,

sprawozda-

nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Działania realizowane w ramach zadania „Bezpieczeństwo w życiu codziennym”

 

Nazwa

obszaru

Działania Adresaci Termin

realizacji

Odpowiedzialni Formy realizacji Sposób

dokumentowania

Uwagi
Bezpieczeństwo w życiu codziennym

 

Bezpieczeństwo i higiena w łazience Uczniowie wszystkich klas

 

Cały rok Wych. klas,
pielęgniarka
Pogadanka, programy „Carex”, „Aqua-fresh” Wpisy do dziennika,
sprawozdania z programów
Bezpieczeństwo pracy w kuchni-ostre i gorące przedmioty Uczniowie klas 0-III, przedszkole IX-X 2015 Wych .klas Pogadanka, prace plastyczne Zdjęcia, sprawozda-nie
Rozpoznawanie różnych zagrożeń oraz przewidywanie skutków nierozsądnych zabaw-prąd i zapałki Uczniowie wszystkich klas XI-XII Wych .klas,
Marta Borowska, strażacy
Pogadanka, pokaz, film
instruktażowy
Zdjęcia, wpisy do dziennika, sprawozdanie
Poznanie zasad bezpiecznych zabaw w wodzie, na śniegu i lodzie Uczniowie klas 0-III,przed-szkole IX, I, VI Wych .klas,
Marzena Leń
Pogadanka, prace plastyczne, Zdjęcia, sprawozdanie
Higiena otoczenia- edukacja ekologiczna Uczniowie wszystkich klas IX, IV Wych .klas Udział w akcji „ Sprząta-nie Świata”, Dzień Ziemi” Zdjęcia, sprawozda-nie, wpisy do dziennika
Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie Uczniowie wszystkich klas VI Marta Borowska Pytania konkursowe Sprawozdanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Działania realizowane w ramach zadania „Bezpieczny wypoczynek”

 

 

 

Zadanie Działania Adresaci Termin

realizacji

Odpowiedzialni Formy realizacji Sposób dokumentowania Uwagi
Bezpieczny wypoczynek.  Zapoznanie z zasadami bezpiecznego wypoczynku zimą i latem. Uczniowie wszystkich klas. Styczeń 2015, czerwiec 2016

 

Monika Sobiech – prezentacja multimedialna

 

 

Zdjęcia, wpisy do dzienników

 

 

Odpowiednie zachowanie nad wodą i w górach. Uczniowie wszystkich klas. Czerwiec  2016

 

 

 

Wychowawcy klas film Zapis dziennikach lekcyjnych
– Bawimy się w bezpiecznych miejscach. Uczniowie wszystkich klas Cały rok

 

 

Wychowawcy klas gazetka, pogadanki Zdjęcia, wpisy do dziennika

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Działania realizowane w ramach zadania „Bezpieczeństwo w szkole”
Zadanie Działanie Adresaci Termin Odpowiedzialni Metody, formy

realizacji

Sposób

dokumentowania

Uwagi
Bezpieczeństwo

w

szkole

Organizacja dyżurów nauczycieli IX Dyrektor Dokumentacja dyrektora
Organizacja świetlicy szkolnej IX Dyrektor

Wychowawcy świetlicy

Dziennik zajęć świetlicowych
Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem szkoły zawartym w Statucie IX Dyrektor, wszyscy nauczyciele Dokumentacja dyrektora szkoły
Zapoznanie uczniów i rodziców z prawami i obowiązkami, a także systemem kar i nagród obowiązujących w szkole Rodzice,
uczniowie kl.
I-VI S.P.
I-III Gim.
IX Wychowawcy wszystkich klas Pogadanka Zapisy w dziennikach lekcyjnych
Aktualizacja Szkolnego Systemu Oceniania X Wychowawcy wszystkich klas Dokumentacja szkolna
Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami wystawiania ocen z zachowania Rodzice,
uczniowie kl.
I-VI S.P.
I-III Gim
XI Wychowawcy wszystkich klas Pogadanka Zapisy w dziennikach lekcyjnych
Monitoring szkolny Cały rok Dyrektor szkoły Zapisy danych
Wdrażanie uczniów do przestrzegania podstawowych zasad bezpiecznego zachowania się podczas przerw, lekcji, zajęć pozalekcyjnych

 

uczniowie kl.
I-VI S.P.
I-III Gim
XI Nauczyciele klas,

Anna Kalbarczyk

Pogadanki, filmy, pokaz, konkurs plastyczny

 

Dyplomy

Prace plastyczne, zdjęcia

Alternatywne sposoby spędzania przerw IV – VI S.P.
I – III Gim
Cały rok Jolanta Filipek, kl.VI Nauka tańca, bezpiecznych gier Zdjęcia
Propagowanie życzliwości i otwartości w stosunkach międzyludzkich, kultury osobistej, zasady savoir-vivre̓u

( Tydzień życzliwości)

IV – VI
I – III Gim
III Anna Królik

Anna Kalbarczyk

Drama, Spektakle profilaktyczne, konkursy Scenariusz, dyplomy, zdjęcia, gazetka
Zapoznanie dzieci z właściwym zachowaniem w razie alarmu oddziały przedszkolne

klasy I-III,

klasy IV-VI,

klasy I-III gimnazjum

Andrzej Piesio Pogadanka, ćwiczenia praktyczne – próbny alarm Zapisy w dzienniku szkolnym
Zapoznanie uczniów z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją

 

klasy I-III gimnazjum Anna Królik Spotkanie z policjantem

 

Zapisy w dzienniku szkolnym,

zdjęcia

Rozwiązywanie sytuacji trudnych uczniowie kl.
I-VI S.P..
I-III Gim
Cały rok Wychowawcy wszystkich klas Psychodramy, ćwiczenia praktyczne Zapisy w dzienniku szkolnym, materiały wypracowane na lekcji

 

Eliminowanie agresywnych zachowań i prób siłowych rozwiązywania konfliktów

„Stop agresji w szkole”

uczniowie kl.
I-VI S.P.
I-III Gim
Cały rok Wychowawcy wszystkich klas Psychodramy,

dyskusje

Zapisy w dzienniku szkolnym,

zdjęcia

Remonty  w Zespole Placówek Oświatowych Cały rok Dyrektor Dokumentacja dyrektora, zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Działania realizowane w ramach zadania „Profilaktyka uzależnień”
Zadanie Działania Adresaci Termin Osoby odpowiedzialne Metody realizacji Sposób dokumentowania Uwagi
Alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze – przeciwdziałanie używaniu przez młodzież. Zapoznanie uczniów z negatywnym wpływem na organizm dopalaczy Klasy I – III Gim X 2015

V 2016

Dorota Chabora – konkurs plastyczny

 

-pogadanka

-prace konkursowe uczniów

-zapis w dzienniku lekcyjnym

Zapoznanie rodziców i nauczycieli z negatywnym wpływem na organizm dopalaczy oraz metodami rozpoznawania  objawów ich zażywania rodzice XI 2015 Sanepid w Rykach – szkolenia Zapis w dzienniku
Ostrzeganie uczniów przed uzależnieniem od alkoholu i papierosów Klasy IV – VI S.P.
I – III Gim
XI – XII 2015

VI 2016

Dorota Chabora -referaty i prezentacje uczniów na temat wpływu alkoholu na organizm oraz choroby alkoholowej

 

-lekcja na temat alkoholu i papierosów oraz ich wpływu na organizm

-prace uczniów

 

 

 

 

-zapis w dzienniku lekcyjnym

Klasy IV – VI S.P.
I – III Gim
II 2016 Dorota Chabora -film dotyczący działania na organizm papierosów oraz uzależnienia od nich

 

-lekcja na temat alkoholu i papierosów oraz ich wpływu na organizm

-zapis w dzienniku lekcyjnym (zajęcia z wychowawcą)

 

 

-zapis w dzienniku lekcyjnym

Stały monitoring uczniów w szkole i poza nią Wszyscy pracownicy szkoły oraz rodzice Obserwacja uczniów w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych Zapisy w zeszytach uwag

 

 1. Działania realizowane w ramach zadania „Bezpieczeństwo w sieci”

 

Zadanie Działanie Adresaci Termin Odpowiedzialni Metody, formy

realizacji

Sposób

dokumentowania

Uwagi
Bezpieczeństwo w sieci Komputer –
zasady
bezpiecznego
korzystania
Klasy IV – VI S.P
I – III Gim.
X 2015 Andrzej Piesio Pogadanki Zapis w dziennikach lekcyjnych
Bezpieczeństwo dziecka w sieci Rodzice I 2016 Andrzej Piesio Szkolenie dla rodziców, ulotki Zapis w dziennikach lekcyjnych, zdjęcia
Zagrożenia i
bezpieczeństwo
w sieci
Wszyscy uczniowie XI 2015 Marta Borowska

Kl. VI

Gazetki na
korytarzu szkolnym
Zdjęcia
Bezpieczny
Internet
Wszyscy uczniowie II 2016 Marta Borowska
Kl. V
Przedstawienie
teatralne
Zdjęcia
Projekt
badaczy „DBAM  O  MÓJ
Z@SIĘG”
Klasa VI S.P.
II Gim,
Andrzej Piesio Ankieta Zapis w dzienniku lekcyjnym

Copyright © 2012-2019 Zespół Placówek Oświatowych w Bobrownikach All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.