Alert ekologiczny

 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ALERTU EKOLOGICZNO – ZDROWOTNEGO W GIMNAZJUM W BOBROWNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Lp Zadanie Forma realizacji Wykonawcy Termin realizacji
1 Powołanie przez placówkę Sztabu Alertu Powołanie sztabu alertu Członkowie alertu wrzesień
2 Opracowanie planu alertu Opracowanie zadań do realizacji Sztab alertu wrzesień
3 Prowadzenie dokumentacji działań alertowych Szkolna kronika alertu Uczniowie realizujący zadania alertoweM Szafranek w ciągu roku szkolnego
4 Udział w akcji „Sprzątanie Świata” Sprzątanie wyznaczonych rejonów Wszyscy uczniowie wrzesień
5 Eksponowanie informacji o zadaniach alertowych Gazetki ścienne, plakaty, hasła, rysunki o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej. Wystrój korytarzy i sal lekcyjnych Uczniowie realizujący wyznaczone zadania alertowe. w ciągu roku szkolnego
6 Działanie szkolnego Koła Ekologicznego Plan pracy Działania na rzecz ochrony środowiska Członkowie koła M Szafranek w ciągu roku szkolnego
7 Działanie szkolnego koła wolontariatu Plan pracy Pomoc osobom potrzebującymUdział w zbiórce funduszy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Członkowie koła A Królik w ciągu roku szkolnego styczeń
8 Działalność samorządu uczniowskiego  Propagowanie zdrowego stylu życia Członkowie samorządu szkolnego M Sobiech w ciągu roku szkolnego
9 Konkurs ekologiczny „Ekoturniej” Przeprowadzenie konkurencji i wystawa prac wypracowanych przez uczniów Uczniowie Sztab Alertu marzec
10 Konkurs „Aktywni dla klimatu” Opracowanie ekologicznej mapy gminy Opracowanie, przeprowadzenie i prezentacja wyników ankiety ekologicznej wśród mieszkańcówZbiórka elektroodpadów Uczniowie i mieszkańcy naszych miejscowości GrudzieńStyczeńKwiecień – maj
11 Działania związane ze zbiórką i sprzedażą surowców wtórnych Zbiórka baterii, złomu, puszek, plastikowych korków, płyt CV Uczniowie Sztab alertu w ciągu roku
12 Udział w zawodach sportowych Organizacja i udział w zawodach sportowych promujących zdrowy styl życia Nauczyciele wych. fiz. w ciągu roku
13 Udział w programie edukacyjnym marki WINIARY „Żyj smacznie i zdrowo” Przeprowadzenie lekcji, ankiety  i udział w konkursach M Szafranek w ciągu roku
14 Organizacja happeningu propagującego postawy proekologiczne w środowisku Przygotowanie haseł, plakatów i ulotek .Przemarsz pochodu ulicami Bobrownik Sztab Alertu kwiecień
15 Organizacja czynnego wypoczynku uczniów Organizowanie wycieczek i rajdów Wychowawcy Jesień i wiosna
16 Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi zajmującymi się ekologią i ochrona środowiska Spotkania z leśnikiem, twórcą ludowym Sztab alertu w ciągu roku
17 Dbałość o czystość wokół placówki Sprzątanie wyznaczonych rejonów Uczniowie Wychowawcy w ciągu roku
18 Udział w akcji „Ratujemy i uczymy ratować” Zorganizowanie szkolenia „Pierwsza pomoc przedmedyczna” M Szafranek w ciągu roku
19 „Szkolna zieleń” Nasadzanie nowych roślin i zabiegi pielęgnacyjne Wychowawcy i woźne w ciągu roku
20 Działania na rzecz wzrostu potencjału przyrodniczego w środowisku lokalnym Opracowanie planu „dzikich wysypisk śmieci”Dokarmianie zwierząt zimą Uczniowie Sztab alertu Jesień i wiosnazima
21 Dbamy o „małą ojczyznę” Stała opieka nad pomnikami i cmentarzamiKonkurs stroików bożonarodzeniowych i szopekWigilie klasowe Szkolny klub regionalnyA Królik w ciągu roku
22 Udział w konkursie piosenki ekologicznej Konkurs piosenki UczniowieK Piątek kwiecień
23 Działalność spółdzielni uczniowskiej Sprzedaż w sklepiku artykułów ekologicznychSponsorowanie nagród w konkursach Wybrani uczniowieA Królik w ciągu roku
24 Happening „różowej wstążeczki” Opracowanie ulotek promujących walkę z chorobami nowotworowymi. Przemarsz uczniów ulicami Bobrownik w happeningu prozdrowotnym, rozdawanie ulotek A Królik luty

Happening ekologiczny

W dniu 2 kwietnia zorganizowaliśmy akcję promocyjno-edukacyjną dla mieszkańców obwodu naszej szkoły w postaci happeningu. Akcja wiązała się z przygotowaniem transparentów oraz ulotek. Celem akcji pt. „Zmieniaj nawyki – nie klimat!” było zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony klimatu i poprawę jakości powietrza. Kolorowy pochód odbył się w ramach konkursu ogólnopolskiego „Aktywni dla klimatu” w celu podnoszenia świadomości oraz wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na elektrośmieci. Uczniowie naszej placówki przeszli ulicami ,niosąc transparenty nawołujące do oszczędzania energii elektrycznej, kontroli materiałów spalanych w przydomowych piecach. W trakcie happeningu rozdawane były ulotki informujące o zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 3, 4 i 7 kwietnia w naszej placówce. Na zakończenie niektóre transparenty uczniowie wyeksponowali na ogrodzeniu szkoły .

Pierwszy Dzień Wiosny

Pierwszy dzień wiosny , na który wszyscy z utęsknieniem czekaliśmy , powitał nas w przepiękny sposób . Blaskiem promieni zawitał do Zespołu Placówek Oświatowych w Bobrownikach i wywołał wiele poruszenia. Świecące słoneczko wprawiło wszystkich w doskonały humor i dodało energii uczniom klas IV – VI i gimnazjum , którzy wzieli udział w uroczystości pt. ,,Ochrona Klimatu”

Na początku został wyświetlony film pt. ,, Żyj ekologicznie ” , w którym min. szalony naukowiec prezentował , tak potrzebne nam do życia  , powietrze . Po nim nastąpił konkurs wiedzy . Uczniowie udzielali pisemnych odpowiedzi na przygotowane pytania oraz rozwiązywali krzyżówki i wykreślanki .

By pokazać , jak ważna jest ochrona klimatu , każda z klas wykonała plakat i transparent z hasłami . Już teraz każde dziecko wie że smog , kwaśne deszcze , efekt cieplarniany i dziura ozonowa niekorzystnie wpłynęły na nasze środowisko .

Jednak największe emocje wzbudziły sprawnościowe , tj. „ zalepianie dziury ozonowej ” , „wyścigi dmuchanej piłeczki do bramki ” , „rozpoznawanie smaków” i „sadzenie drzew” . Dzieci i młodzież z radością i uśmiechem na twarzy włączały się do konkursów , a klasy głośno dopingowały swoich zawodników . Na koniec nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu . W kategorii szkoły podstawowej  zwyciężyła klasa VI , w kategorii gimnazjum I .

Wszyscy miło i ciekawie spędzili czas , a także poszerzyli swoją wiedze o ochronie klimatu . Teraz już każdy wie , że zmieniać należy nie klimat , a nawyki .

 

Akcja „Sprzątanie Świata”

Uczniowie jak co roku od 20 lat w trzeci weekend września aktywnie włączyli się w kampanię międzynarodową „Sprzątanie Świata” Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem „Odkrywamy czystą Polskę”. Celem kampanii było propagowanie postaw odpowiedzialnych względem środowiska, zwłaszcza poprzez nie śmiecenie i racjonalną gospodarkę odpadami.

Warsztaty – dawne zawody

4 listopada 2013 roku uczniowie szkoły podstawowej brali czynny udział w warsztatach garncarskich. Wszyscy chętni mogli samodzielnie pod opieką garncarza wykonać dzbanek.

 Uczniowie gimnazjum poznali historię papieru i uczestniczyli w pokazie czerpania papieru. Chętni sami tworzyli kartki papieru.

Konkurs „Ekologiczny stroik Bożonarodzeniowy”

Kilkudziesięciu uczniów wzięło udział w konkursie ekologicznych stroików Bożonarodzeniowych. Ozdoby były wykonane z gałązek drzew iglastych, papieru, zasuszonych kwiatów i liści, szyszek, owoców, makaronu i orzechów. Jury oceniało oryginalność prac, estetykę wykonania i rodzaj materiałów użytych do budowy ozdób świątecznych.

Wigilie klasowe

W grudniu uczniowie we współpracy z rodzicami przygotowali wigilie klasowe. Na godzinach wychowawczych dzielili się opłatkiem, składali sobie życzenia i jedli wcześniej przez siebie przygotowane potrawy wigilijne. Ten wyjątkowy dzień zawsze dostarcza wiele wzruszeń i pozytywnych przeżyć.

Mikołajki

Dwoje uczniów gimnazjum przebranych za Mikołaja odwiedziło wszystkie dzieci w klasach. Każde z nich otrzymało drobny upominek lub cukierek. Imprezę sponsorował Sklepik Uczniowski.

Zbiórka odzieży i artykułów spożywczych trwałych

W listopadzie i grudniu 2013 roku koło wolontariatu na terenie naszej placówki zorganizowało zbiórkę odzieży używanej i trwałych artykułów spożywczych dla osób bezdomnych. Kilkanaście worków darów przekazano podopiecznym Fundacji Tarkowskich Herbu Klamry.

Jasełka Bożonarodzeniowe

Uczniowie pod kierunkiem pani katechetki przygotowali jasełka. Uroczystości towarzyszyła wystawka szopek świątecznych.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

12 stycznia 2014 roku uczniowie  naszej placówki aktywnie włączyli się w zbiórkę funduszy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kwestowano w szkole, na ulicach naszych miejscowości i. za przyzwoleniem księdza proboszcza przed kościołem. Tegoroczna zbiórka funduszy zostanie przeznaczona na ratowanie życia dzieci i godną opiekę medyczną seniorów. Trzech uczniów naszej szkoły uczestniczyło w finale w Warszawie. Dzień finału był pełen optymizmu i radości oraz skłaniał do wspólnego bycia ze sobą.

Przedstawienie „Katar Dziadka Mroza”

W grudniu uczniowie przedstawili widowisko prozdrowotne. W zabawnych , humorystycznych scenkach próbowali pomóc choremu  dziadkowi mrozowi zwalczyć katar. Widownia świetnie się bawiła.

Konkurs ogólnopolski „Aktywni dla klimatu”

6 listopada 2013 roku uczniowie gimnazjum zgłosili swój udział w konkursie „Aktywni dla klimatu”. W ramach konkursu wykonali wiele zadań, a następnie opracowali i wysłali do oceny raporty.

Cele konkursu:

 • Budzenie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska.
 • Skuteczne działania sprzyjające ograniczeniu zmian klimatu.
 • Rozwijanie  poprzez współpracę społeczną więzi w środowisku lokalnym.

Zadanie I – Ekologiczna mapa gminy

Podjęte działania:

 1. Powołanie w gimnazjum  ekozespołu i podział ról wśród członków.

ekozespół

 1. Wybór w drodze konkursu nazwy  „Bobry dla klimatu”.
 2. Promocja konkursu w środowisku szkolnym i lokalnym.
 3. Wyszukiwanie, gromadzenie i opracowanie podstawowych informacji o gminie.
 4. Opracowanie informacji o selektywnej zbiórce odpadów komunalnych.
 5. Zebranie informacji o zakładach produkcyjnych gminy i ich zagrożeniach dla środowiska
 6. Na podstawie zwiadu terenowego, wywiadów i rozmów z mieszkańcami ustalenia miejsc , gdzie wykorzystywana jest energia solarna, wodna, wiatrowa.
 7. Inwentaryzacja dzikich wysypisk śmieci.
 8. Ustalenie lokalizacji i długości szlaków rowerowych w gminie i zaznaczenie ich na mapce.
 9. Opracowanie informacji i mapki z lasami i pomnikami przyrody.

Zadanie II – raport klimatyczny

Podjęte działania:

 1. Opracowanie ankiety ekologicznej wśród mieszkańców gminy.
 2. Wybór respondentów.

Ankietę przeprowadzono wśród 50 mieszkańców nasze gminy, w tym 25 zamieszkałych w mieście Ryki i 25 na wsiach, po 25 kobiet i mężczyzn. Ankietowani mieli różne wykształcenie, wiek  i status.

 1. Przeprowadzenie ankiety.
 2. Prezentacja wyników ankiety.
 3. Opracowanie zbioru zasad postępowania na rzecz ochrony klimatu dla szkoły i promocja ich wśród uczniów.

Copyright © 2012-2019 Zespół Placówek Oświatowych w Bobrownikach All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.