Projekt Edukacyjny 2012

Gimnazjum nr 4 w Bobrownikach wchodzące w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Bobrownikach bierze udział w projekcie ”Wyrównywanie szans uczniów miejskich gimnazjum w Lubelszczyźnie” nr POKL .09.01.02-06-185/12 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi.W ramach tego projektu są prowadzone następujące zajęcia dla uczniów naszego gimnazjum:

1. Zajęcia wyrównawcze  matematyczno – przyrodnicze.

(3 grupy – razem 26 uczniów)

2. Zajęcia wyrównawcze z jęz. angielskiego.

(2 grupy – razem 16 uczniów)

3. Kółko matematyczno – przyrodnicze.

(1 grupa – razem 8 uczniów)

4. Kółko z jęz. angielskiego.

(1 grupa – razem 8 uczniów)

5. Warsztaty psychologiczno – pedagogiczne.

(3 grupy – razem 24 uczniów)

6. Doradztwo zawodowe dla uczniów kl. III

Zajęcia rozpoczęły się w grudniu i będą trwały do czerwca 2013 roku. Na zajęcia  wyrównawcze i kółka są przeznaczone 60 godzin na grupę, na warsztaty psychologiczno – pedagogiczne – 30 godzin , na doradztwo 16 godzin. W projekcie bierze udział łącznie 58 uczniów – niektórzy uczniowie uczestniczą nawet w 3 różnych formach zajęć. Zajęcia odbywają się po lekcjach. Uczniowie biorący udział  w projekcie dostali darmowe pomoce – podręczniki, szkoła zaś tablicę interaktywną z oprogramowaniem.

 

 

 

Copyright © 2012-2019 Zespół Placówek Oświatowych w Bobrownikach All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.