PATRON SZ.P.

0

————————————————————————————-

Józef Klemens Piłsudski (ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie , zm. 12 maja 1935 w Warszawie) –polski działacz socjalistyczny i niepodległościowy, polityk, naczelnik państwa w latach 1918–1922 i naczelny wódz polski od 11 listopada 1918,pierwszy marszałek polski od 19 marca 1920; dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930), twórca tzw. Rządów sanacyjnych w drugiej rzeczpospolitej wprowadzonych w 1926 po przewrocie majowym; współzałożyciel polskiej parafii socjalistycznej i organizacji bojowej PPS.

W młodości, podczas prowadzenia działalności konspiracyjnej znany pod pseudonimami Wiktor i Mieczysław. Wśród zwolenników Piłsudskiego, zwłaszcza z czasów służby w Legionach Polskich, używano jego przydomków – Komendant,

Podczas I wojny światowej organizował oddziały zbrojne – zalążek przyszłej armii polskiej. Początkowo prowadził niezależną akcję na ziemiach polskich podległych Rosji, później musiał podporządkować się władzom Austrii, w wyniku czego powstały Legiony Polskie. Osobiście dowodził I Brygadą Legionów i na jej czele stoczył z Rosjanami wiele bitew, zdobywając sobie sławę wskrzesiciela polskiej armii. W maju 1926 r. niezadowolony z istniejących w Państwie stosunków, zaniepokojony pogarszająca się stale sytuacja ekonomiczną i polityczną Polski, stanął na czele wiernych mu oddziałów wojskowych i przejął władzę, zmuszając do ustąpienia z urzędu prezydenta Wojciechowskiego i premiera Witosa. Od tej chwili wywierał decydujący wpływ na wszystkie ważniejsze zagadnienia polityczne w Polsce sprawując bez przerwy urząd Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych oraz Ministra Spraw Wojskowych.

Dodaj komentarz

Copyright © 2012-2019 Zespół Placówek Oświatowych w Bobrownikach All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.